T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE - Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi

Taşıyıcı Tespit Belirleme İlanı

TAŞIYICI TESPİT BELİRLEME İLANI

a) İşin niteliği ve yeri; Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin servis taşımacılığı, Küçükçekmece ve çevre ilçeler.

b) Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarda alınacağı; Şartname ve ekleri okulumuz Mdy. Ayfer YILDIZ’dan temin edilecektir.

c) Servis çalıştırma işinin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı; Servis çalıştırma tespit işi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başında kayıt durumlarına göre belirlenecek olup taşıyıcı tespiti 19.06.2018 Salı günü saat 10.00 da okulumuz Mdy. Ayfer YILDIZ’ın odasında yapılacaktır.

ç) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu;

 Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler

          Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişiliklerde üçte birinin tüzel kişilik adına tescili olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.06.2018 - Güncelleme: 12.06.2018 17:58 - Görüntülenme: 107
  Beğen | 0  kişi beğendi